Werving en Selectie


Werving- en selectiebeleid is een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid. Het proces moet goed aansluiten op de personeelsbehoefte en personeelsplanning. Resultaat van het wervings- en selectieproces is een (eventueel tijdelijke) aanstelling van een of meerdere geschikte werknemers. 

 

Werving en selectie omvat het hele proces van het aantrekken, selecteren en aanstellen van werknemers voor de organisatie. 

Het wervingsproces start zodra een vacature ontstaat. Deze vacature moet worden ingevuld met een of meer geschikte werknemers. Er kan intern en/of extern worden geworven. 

Daarna moeten de meest geschikte kandidaten worden geselecteerd. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

 

Het selectieassessment helpt bij het selecteren van de juiste kandidaat voor de juiste functie. Deze is er voor leraren en leidinggevenden, maar wordt vaak gebruikt voor leidinggevenden/managers. Het assessment bestaat uit de volgende fasen:

 

1. Analyse

2. Werving en voorselectie

3. Selectie

4. Resultaatontwikkeling

 

In het selectieproces koppelt Koersmanagement snelheid aan professionaliteit. Vanzelfsprekend speelt hierbij de benodigde kennis en ervaring van de kandidaat. Doorslaggevend voor het succesvol functioneren is de mate waarin de kandidaat past binnen de organisatie en resultaatverwachtingen. Persoonlijkheid is van groot belang. Ik ben in staat om objectief vast te stellen of de kandidaten de resultaatsverwachtingen waar kunnen maken.

Als eindsprint ondersteunt Koersmanagement bij de ontwikkeling van de aangestelde leidinggevende/manager, zodat deze zo snel mogelijk de verwachtingen kan waarmaken. U krijgt dus de garantie dat u de allerbeste kandidaat in huis haalt. De opdracht wordt pas afgerond als u tevreden bent en weer vervolgstappen kunt zetten in het bouwproces.

Na afronding wordt eventuele nazorg besproken.

 

Bovenstaand selectieassessment is een uniek assessment. Als gecertificeerd assessor maak zelf de analyse, het profiel, neem het assessment af waarin ik alle kenmerken afweeg én geef u de garantie de beste kandidaat in huis te krijgen. Van begin tot eind is dit in eigen hand waarbij ik dicht bij de klant blijf.