Advies


Professionalisering, innovatie en kwaliteit: het is op deze vlakken erg belangrijk de juiste keuzes te maken. Wat is er nodig om te leren en welke manier past hierbij? Hoe staat het met de opbrengsten en professionele cultuur? Vraagstukken die een goede observatie, analyse en plan van aanpak nodig hebben. Een goede gelijkwaardige relatie met de organisatie is voor mij in hierin erg belangrijk.

 

Advies is een groot "iets" en kan zeer verschillende zaken omvatten. Niet gericht op één onderdeel maar op de gehele organisatie. Ik ben bekend met:

 • Strategie- en beleidsontwikkeling
 • Schoolplanondersteuning/-begeleiding
 • 360° feedback
 • Inspirerend en innovatief onderwijs (bv verrijkingsonderwijs)

 

 

Werkwijze

 • We starten met een intakegesprek. Wat speelt er in uw organisatie? Waar heeft u behoefte aan?
 • Ik ga voor u aan de slag en maak een organisatiescan. Deze scan is de basis voor een analyse.
 • Zodra de analyse door mij opgesteld is, volgt er een opdrachtomschrijving.
 • In onderling overleg is de procedure altijd aan te passen.
 • Vervolgens stellen wij een overeenkomst op. Alleen daadwerkelijk gewerkte uren worden in rekening gebracht. Tarieven worden bij het intakegesprek gecommuniceerd.
 • We formuleren de opdracht concreet en resultaatgericht op basis van de opdrachtomschrijving en uw vraag en ik stel een plan van aanpak op.
 • Observaties, gesprekken en analyses worden gepland; op deze manier heeft u een duidelijk 'tijdplan" in handen en kan eventuele nazorg hierna aangeboden worden.
 • We blijven met de elkaar in contact. Daar waar u mij nodig hebt, ben ik er.
 • De opdracht wordt pas afgerond als u tevreden bent en weer vervolgstappen kunt zetten in het bouwproces.
 • Na afronding wordt eventuele nazorg besproken.

De combinatie advies en coaching biedt vele extra mogelijkheden om tegen lage kosten te werken aan kwaliteitsverbetering.